Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen 
Referater fra styremøter i 2016
(Referater fra tidligere år blir strøket..)
 
 

Styret i Krøderbanens Venner 2016
fra venstre: Frode Salvesen, Svein Kittilsbråten, Lars Bergheim,
Ola Ingvoldstad (leder), Øivin Moen og Yngvar Arnesen

 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint