Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
Litt om oss og hvor vi holder til
 
 
 
Krøderbanens Vennner er en venneforening som støtter museumsjernbanen Krøderbanen
 
 
 
Vi har for tiden (2016) 101 medl. og mange av disse betaler kun sin medlemskontingent for å bidra litt økonomisk til enkelte prosjekter som Museet Krøderbanen ønsker. Og de synes det er flott at noe av norsk jernbanehistorie blir ivaretatt av Krøderbanen!
 
Men det er også flere av medlemmene som bidrar fysisk - enten som guider, konduktører, fyrbøter på damploket ellersom billettør på stasjonene. Noen er også med på dugnader for å rydde siktlinjer langs det gamle jernbanesporet mellom Vikersund og Krøderen (26 km).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Kartet viser Krøderbanen og de 5 stasjonene
                mellom Vikersund og Krøderen
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint