Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
 
 
Litt historie om Krøderbanen
i tekst og bilder
 
 
 
Nedenfor finner du linker til:
1. Tidligere banemester Rune Haugses historiefortelling om Krøderbanen og Norsk Jernbaneklubbs tidlige inntreden og betydelige aktivitet
 
2. Pensjonert museumsbestyrer Ola Ingvoldstad holdt et foredrag den 16.04.2010 om Krøderbanens betydning for Krødsherad generelt og Krøderen spesielt. Bilder og tekst er gjengitt nedenfor
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint