Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen

Kulturminneplan for Modum

Denne planen har det vært jobbet med i lang tid. Men det er mange som ikke har vært fornøyd med innholdet. Dette gjelder også vi som er glade i kulturminnet Krøderbanen.
Planutkastet har i sommer vært ute på høring og det er flere aktører i krøderbanemiljøet som har sendt inn et høringssvar.
Høringssvarene er på mange måter ganske entydige...

Vi etterlyser omtale av Krøderbanen som et  kulturminne av nasjonal betydning. Dette gjelder bl.a. stasjonene og telefon/telegraf kursen mellom Krøderen og Vikersund.


Nedenfor finner du Krøderbanens Venners høringssvar:
Website Builder drives av  Vistaprint