Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
Krøderen st. - bygget til banens åpning i 1872
 
 
 
Krøderen st. ca 1890 - smalsportiden
 
 
 
Krøderen st. i 1909 - på slutten av Krøderbanens storhetstid
Til høyre ser vi jernbaneresturanten som ble revet ca 1923
 
 
 
 
Tømmertog klar til avgang på Krøderen st. - 1957
 
 
 
Krøderen st. - barnas dag i 2008
 
 
 
Krøderen st. en søndag i august 2008. Lok 236 i forgrunnen
 
 
Litt historie om Krøderen st.:
De første par år etter at stasjonen og Krøderbanen ble åpnet ble endestasjonene kalt for Sundvollen. Antagelig ble navnet endret til Krøderen ganske raskt for å unngå forveksling med Sundvollen i Hole. Selve stasjonsbygningen er tegnet av den kjente jernbanearkitekten Georg A. Bull - og er av den såkalte askertypen. På stasjonen var det et rommelig pakkhus, svingskive, vanntårn og lokomotivstall. Det var (er) spor til Krøderen Sag. Tidligere gikk sporet også ned til Krøderen Brygge.
 
Krøderen stasjonsområde er selvsagt forandret noe opp gjennom årene - fra 1872 til moderne tid - men svært MYE er uforandret. Bygninger og sporområde ble fredet allerede i 1981.
(Noe av historien her er hentet fra boka Til Thure Lund "På Sporet med Krøderkippen" - 1997).
 
Under her finner du noen flere bygninger som står på Krøderen stasjonsområde og som er godt bevart. Privéten og aviskiosken er bygninger som er flyttet til Krøderen i senere tid.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Priveten (utedoen) på Krøderen                                                        Aviskiosken på Krøderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Betjentboligen på Krøderen                                                             Pakkhuset på Krøderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Lokstallen på Krøderen                                                            Vanntårnet på Krøderen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Svingskiva med lok 236                                                                          Krøderen Sag
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint