Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
 
Brosjyre for Krøderbanen - 2010
 
 
 
 
Brosjyreoppsett 2010.doc (DOC — 421 KB)
 
 
 
 
 
 
 
Se eller utfyllende opplysninger om Krøderbanen på Norsk Jernbaneklubbs hjemmesider:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damptoget          
                                                    Foto: Erik Borgersen
 
                   
 
... og så var 2010-sesongen over.
 
Mange chartertog er kjørt og rekordbesøk på Krøderbanen i år.
 
I flg. museumsbestyrer Ellen Sletvold har det allerede innkommet mange nye bestillinger på chartertog sommeren 2011.             
 
*  *  *
BESØKSTALL 2010
2910totalt2010.doc (DOC — 45 KB)
 
 
 
 
 
Vikersund stasjon i juli 2010
Her blir to busslaster med cruisebåt-
turister tatt i mot av Krøderbanens eminente
guide, David Bartos. Damptoget står og venter
i Krøderbanens spor.
 
 
 
 
  "Nye KOAS" på Krøderen
Suvenirkiosken på Krøderen fikk et ordentlig
ansiktsløft på vårparten 2010.
Dette takket være bl.a. to av de frivillige, Linda
Sundell og Elisabeth Ruud
 
 
Museumsjernbanen Krøderbanen ønsker gamle og nye besøkende hjertelig velkommen tilbake sommeren 2011.
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint