Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
Kløftefoss st.
 
 
Kløftefoss st. før 1928
 
 
Kløftefoss st etter 1928
Bilde er tatt i 1969
 
Kløftefoss st. i dag - 2010
Desverre er ikke stasjonen mye å se til i dag. Kun ei gammel "moelvenbrakke"
er det de reisende på Krøderbanen får se....
Men det jobbes med saken !
 
Litt historie om Kløftefoss:
Det var nok ikke den store trafikken på Kløftefoss de første årene etter at Krøderbanen ble anlagt. Ramfoss (Kløftefoss) var nærmest et øde sted i mange år.
Men da Ramfos Træsliberi så dagens lys i 1891 ble det stor trafikkøkning. Et pensehus ble satt opp og sidespor til sliperiets pakkhus ble bygget.
Ramfoss Træsliberi var i drift fram til 1928, da det store krakket kom. Men i løpet av disse 37 årene fikk både Kløftefoss og Krøderbanen et voldsom oppsving.
 
Etterhvert som treforedlingen i de mange nye fabrikkene langs Drammenselva tok seg opp og bygging av flere sagbruk ble tømmeret i Holleias skoger en viktig ressurs. I mellomkrigstida, og spesielt 1930 - 1940 var det stor aktivitet med levering av tømmer til Kløftefoss st. Det fortelles at det siste året før krigen brøt ut i 1940 var det  omkring 50 hester som kjørte tømmer fra Holleiaskogene til Kløftefoss og Krøderbanen.
(Mye av historien her er hentet fra Thure Lunds bok "På sporet med Krøderkippen" - 1997)
 
 
Tømmerrampa på Kløftefoss i dag. Denne ble bygget på slutten av 1930-tallet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint