Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen


 
 *

Venneforeningen ble stiftet 8. mai 2004
og har
medlemmer fra hele Østlandsområdet.
 
 
Vi vil gjerne ha flere medlemmer.
 
 
Medlemskontingenten er
200 kr for ordinært medlemskap, 160 kr for NJK-medlemmer 
og familiemedlemmer 150 kr.
 
 
Styringsgruppa for 2019:
Ola Ingvoldstad, leder
Svein Kittilsbråten
Yngvar Arnesen
Trygve Dekko (ny)
Arne Bjerke (ny)
Øivin Moen*

 

Her er gjeldende vedtekter for Krøderbanens Venner, 
sist revidert på årsmøte 2017.


Ingen endringer ble gjort på årsmøte i 2019.
 
 

 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint