Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
ÅRSMØTE 2018

Ble avholdt på Frivilligsentralen i Vikersund
(det gamle pakkhuset)

TORSDAG 15. mars kl. 1900

Til behandling var de ordinære årsmøtesakene.

STYRET FOR 2018  - gjenvalg for alle:

Ola Ingvoldstad, leder
Svein Kittilsbråten
Frode Salvesen
Yngvar Arnesen
Lars Bergheim
Øivin MoenEtter avholdt årsmøte orienterte Krøderbanens PR-ansvarlig, Anders Linnerud,
om de tilbud museet har for sesongen 2018. Det blir et redusert togtilbud dette året på grunn av omfattende sporvedlikehold som må prioriteres.
 
Program for sommer og høst blir lagt ut senere, men kan også sees på Krøderbanens hjemmeside, kroderbanen.no!

Tilslutt viste Frode Salvesen en lysbildeserie om "Gamle Vikersund".

MRK! Referat fra årsmøte 2018 vil bli lagt ut på hjemmesiden når dette er godkjent.


*

 
 
Website Builder drives av  Vistaprint