Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
Til venneforeningens medlemmer - 2011:
 
 Fra referat - styringsgr.møte 31. mai:
* Styringsgruppa har bevilget 5000 kr til modelljernbaneanlegget på Krøderen
 
* Styringsgruppa har bevilget 3000 kr som bidrag til nytt høyttaleranlegg i Deadwood City på Kløftefoss
 
* Det vil bli arrangert treff for Krøderbanens Venner på Kløftefoss lørdag 30. juli med bl.a. besøk i westernbyen . Vi vil også besøke verkstedhallen og se på det mangfold av materiell som Norsk Jernbaneklubb har lagret her.
 
Innbydelsen er sendt alle medlemmer enten pr post eller som  vedlegg til epost.
Se innbydelsen nedenfor
 
 
 
Fra styremøte 26. oktober
* Det er bevilget 6 000 kr til et nytt film/video prosjekt som Krøderbanen har igangsatt.
Filmen skal bli et salgsobjekt, men kan også være nyttig i markedsføringen av museumsjernbanen.
 
* Det planlegges tur i 2012 til Motorhistorisk Museum på Burud. En håper Krøderbanens motorvogn kan brukes fra Krøderen til Skotselv og derfra med veteranbuss til Burud. Se referat!
 
* Ny kulturkveld i 2012 er under planlegging!
 
* Se ellers referat fra møtet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint