Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen

Venneforeningen ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år i 2017!
 
 *

Venneforeningen ble stiftet 8. mai 2004
og har
medlemmer fra hele Østlandsområdet.
 
 
Vi vil gjerne ha flere medlemmer.
 
 
Medlemskontingenten er
200 kr for ordinært medlemskap, 160 kr for NJK-medlemmer 
og familiemedlemmer 150 kr.
 
 
Styringsgruppa for 2016:
Ola Ingvoldstad, leder
Frode Salvesen
Svein Kittilsbråten
Lars Bergheim
Øivin Moen
Yngvar Arnesen
*

 
 
 
Her er gjeldende vedtekter for Krøderbanens Venner, 
sist revidert på årsmøte 2016
 
 

 
 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint