Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
ÅRSMØTE 2017

Ble avholdt på Frivilligsentralen i Vikersund
(det gamle pakkhuset)

TORSDAG 16. mars kl. 1900

Til behandling var de ordinære årsmøtesakene

Etter avholdt årsmøte orienterte Krøderbanens avdelingsleder, Ellen Sletvold,
om utfordringer museumsjernbanen har i forhold til vedlikehold av kjøreveien og damplokene (225 og 236). Det ser ut til at det vil gå et par år til før lokene er på skinnene igjen. Og da må vi være glade for "svenskeloket", slik at det fortasatt kjøres med damp på Krøderbanen.

*
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint