Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen

April 2016


En gledelig nyhet!

Modum Sparebank1 deler hvert år ut gaver til lag og foreninger i Modum og omegn.

Under gaveutdelingen i Åmot Kirke torsdag 7. april 2016 ble Krøderbanens Venner tildelt 

10 000 kr

Vi takker hjerteligst for den flotte gaven!
Pengene skal brukes til mindre prosjekter som kommer museumsjernbanen Krøderbanen til gode!


Våre leder, Ola Ingvoldstad, var tilstede i Åmot Kirke og mottok gavesjekken.


Website Builder drives av  Vistaprint