Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen

MRK!!
I første halvdel av januar 2017 vil det bli sendt ut litt info + krav om innbetaling av medlemskontingent for 2017. 
For å spare porto sendes dette ut pr epost 
til medlemmer som har registrert epost adresse. 
De vi ikke har slik adresse til, vil få det på "gamle måten" - i posten!

*

April 2016


En gledelig nyhet!

Modum Sparebank1 deler hvert år ut gaver til lag og foreninger i Modum og omegn.

Under gaveutdelingen i Åmot Kirke torsdag 7. april 2016 ble Krøderbanens Venner tildelt 

10 000 kr

Vi takker hjerteligst for den flotte gaven!
Pengene skal brukes til mindre prosjekter som kommer museumsjernbanen Krøderbanen til gode!


Våre leder, Ola Ingvoldstad, var tilstede i Åmot Kirke og mottok gavesjekken.


Website Builder drives av  Vistaprint