Krøderbanens Venner - Venneforeningen støtter Museet Krøderbanen
 
 
Venneforeningen ble stiftet 8. mai 2004
og har
medlemmer fra hele Østlandsområdet.
 
 
Vi vil gjerne ha flere medlemmer.
 
 
Medlemskontingenten er - fortsatt etter årsmøtet 2012:
200 kr for ordinært medlemskap, 160 kr for NJK-medlemmer 
og familiemedlemmer 150 kr.
 
 
Styret for 2012:
 
Ola Ingvoldstad, leder
Frode Salvesen
Svein Kittilsbråten
Lars Bergheim
Øivin Moen
Yngvar Arnesen
Bilde kommer senere - når vi alle er tilstede ...
 
 
 
Vedtektene ble behandlet på årsmøte 2012, og det ble gjort noen endringer.
Her er de reviderte vedtekter for Krøderbanens Venner:
 
 
 
 
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint